Adviesgroep visueel beperkte politiemedewerkers

Politiemedewerkers met een visuele beperking (slechtziend of blind), zouden net als hun ziende collega’s op een gelijkwaardige wijze moeten kunnen functioneren met gelijke kansen en mogelijkheden. In hun situatie, vraagt dat op een aantal punten een extra inspanning van de werkgever.

Met name betreft dit de noodzakelijke ICT aanpassingen op de werkplek en dienen alle bedrijfsapplicaties toegankelijk te zijn en waar nodig te worden aangepast.

Gezien alle ontwikkelingen die momenteel binnen de Nationale Politie plaatsvinden, is het belangrijk dat er voor deze groep gemotiveerde collega’s aandacht blijft. De Adviesgroep Visueel Beperkte Politie Medewerkers (AVP) zet zich hiervoor in. 

De belangenbehartiging van een relatief kleine groep medewerkers binnen de politie organisatie is essentieel voor het behoud van werk en voor de instroom van andere mensen met een visuele beperking.

Het uitgangspunt is en blijft, dat wanneer aan de basisvoorwaarde is voldaan, de kwaliteiten, deskundigheid en motivatie van een medewerker met een visuele beperking, een extra toevoeging kan betekenen voor de organisatie.

Doelstellingen van Adviesgroep visueel beperkte politiemedewerkers zijn:

  • Een inmiddels opgezette Centrale Dienstverlening ICT verder te ontwikkelen, te continueren, te laten faciliteren en uit te breiden. (ondersteuning t.b.v. braille, spraak en grootletter- software, plus aanpassingen voor andere doelgroepen).
  • Aansluiting te zoeken bij software ontwikkelaars van politie applicaties en het realiseren van testomgevingen, waardoor de toegankelijkheid van systemen gewaarborgd blijft.
  • Het binnen het netwerk uitwisselen van kennis en ervaring en coaching.
  • Het realiseren van goede opleidingsmogelijkheden, indien noodzakelijk met de nodige aanpassingen.
  • Het waar nodig aandacht vragen voor een gelijkwaardige behandeling, kansen, beloning en doorstroom mogelijkheden.
  • Het organiseren van twee bijeenkomsten per jaar met als doel nieuwe ontwikkelingen te signaleren, problemen te adresseren en strategieën m.b.t. de voortgang te bepalen.

Contactpersoon

  • Nationale Politie
    Laura Klink laura.klink@politie.nl
Mis niets en ontvang 1 x in de maand al het WEP nieuws.
Adres

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Tel: 088-3340050
via Nederlands Veteranen Instituut (NLVI)

E-mail: info@wep.nu