Over ons

Stichting Waardering Erkenning Politie is een onafhankelijke stichting, die in juni 2012 is opgericht om de erkenning en waardering voor en van de politie te ontwikkelen, vorm te geven en te verbeteren. De Stichting Waardering Erkenning Politie is een initiatief van het vfonds en werd tot en met 2018 door het vfonds gefinancierd. Vanaf 2019 financiert de Nationale Politie WEP voor een periode van drie jaar.

Onze missie

Stichting Waardering Erkenning Politie is een ‘thuis’ van collega’s. Centraal staat het bestendigen en vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij de politiemensen zelf. Bij Stichting WEP voelen politiemensen, oud-politiemensen en hun directe relaties zich altijd gesteund.

Wij zijn:

Ondersteunend, onafhankelijk, belangeloos, verbindend, collegiaal, liefdevol, laagdrempelig.

Waarom?

Collega’s die zich erkend en gewaardeerd weten, werken met meer plezier, zijn trotser, weerbaarder en zijn succesvoller. Hiermee ontvangen ze automatisch ook meer erkenning en waardering vanuit de samenleving. In ons visiedocument De Versterking 2019-2021_def leggen we dit verder uit. Wil je een indruk krijgen van wat WEP doet?

Check WEP in Beeld 1e helft 2019.

Check WEP in Beeld 2e helft 2019.

Wat doen we?

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op collega’s en uitgevoerd worden door collega’s.
Bestaande initiatieven zijn: Platform Chronisch zieke Politiemedewerkers PCP, werkgroep dyslexie, Clubhuis Blue M (voorheen Jong Blauw), netwerk Politiebuddy’s, post-actieve politiemedewerkers, Sociaal Fonds Politie en diverse collegiale bijeenkomsten. Daarnaast organiseren we de maandelijkse uitreiking van de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk aan politieteams in heel Nederland. En we zijn gastheer van de jaarlijkse quiz om de Blauwe Parel.

We doen dit vanuit onze thuisbasis ‘de Basis’ in Doorn. Een plek waar alle geüniformeerden en hun directe relaties welkom zijn. Al is het maar voor een kopje koffie!

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Tel: 0343 – 474 162
E-mail: info@wep.nu

LET OP! Het e-mailadres eindigt op .nu en niet op .nl

Ons team

Wilma Bakker


Communicatie

Fokko Spoelstra


Projectleider

Jan Willem van de Pol


Projectmanager

Bryan Rookhuijzen


Directeur

Ambassadeurs

Judith Eleveld


Projectleider Landelijke Eenheid

Mohamed Sini


Lid Eerste Kamer

Leen Bakker


Oud-KLPD en politiesenioren SPS

Jack Druppers


Wijkagent Amsterdam en columnist WEP

Ben Wiltink


ex-KLPD en Politiesenioren SPS

Jouke de Jong


Chef Bereden Politie en oprichter VDV beweging

Ingrid Holla


Coach en voormalig politiemedewerker

Jan Bergwerf


Gepensioneerd politiemedewerker Den Haag

Stefan van Zanten


Chef Zeehavenpolitie Rotterdam

Liudger Magré


Politie Den Haag

Mariëtte Christophe


Oud-lid korpsleiding Amsterdam

Raad van toezicht

Wim van Vemde


(Niet-statutair lid) namens de korpsleiding - hoofd dienst HRM Nationale Politie

Sandor Gaastra


Directeur-Generaal ministerie Economische Zaken

Ries Straver


Secretaris, gepensioneerd Korpschef politie

Marie-Louise van Maarseveen


Officier van Justitie Utrecht

Roel Cazemier


Voorzitter, burgemeester van Krimpenerwaard