Samenwerkingsverband opleiding meldkamerdomein valt in de prijzen!

24-11-2021

DELEN:

Foto: WEP

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een strategische opleidingsplan voor het meldkamerdomein. Daarbij is een nieuw werving en selectietraject, een voorschakeltraject en een vernieuwde opleiding en examinering ontwikkeld. Hierbij vervult het opleiden en leren op werkplek, onder begeleiding van coaches, een centrale plek.

Foto: WEP

Ook de bijbehorende planning, om te komen tot de juiste collega op de juiste plek, is in gezamenlijkheid opgesteld. Daarnaast is ook het samenspel tussen de verschillende diensten om urgentie voor de dilemma’s rondom de operationele sterkte in het meldkamerdomein op de juiste tafels te krijgen, niet ongezien gebleven.

Samenvattend kan gesteld worden dat er met vereende krachten tussen LMS, Operatie, Politie Diensten Centrum en de Politie Academie gewerkt is aan een nieuwe “opleidingsmeldkamer.”

“Er is vanuit alle partijen geïnvesteerd in de samenwerking. Er is door alle betrokkenen en dus zeker ook de docenten van de politieacademie een bijzondere prestatie geleverd” - Gerrit den Uyl

Vandaag, woensdag 24 november, kwam de Stuurgroep, die verantwoordelijk is voor het vernieuwen van de Centralistenopleiding, digitaal bijeen en werden zij toegesproken door de directeur van de politieacademie Gerrit den Uyl en Jan Willem van de Pol van de Stichting Waardering Erkenning Politie. Volkomen verrast kreeg dit samenwerkingsverband te horen, dat zij in de maand november gekozen was tot beste politieteam. “Er is vanuit alle partijen geïnvesteerd in de samenwerking. Er is door alle betrokkenen en dus zeker ook de docenten van de politieacademie een bijzondere prestatie geleverd”, aldus een trotse directeur Gerrit den Uyl. Jan Willem van de Pol gaf aan dat vooral de uitstekende samenwerking tussen de diverse diensten was opgevallen.

Vervolgens werd de bijbehorende bokaal, behorende bij deze nominatie ‘virtueel’ aan het team uitgereikt. De directeur van de academie mocht de beker in Apeldoorn in ontvangst nemen en gaf aan dat de beker deze maand een mooie plek krijgt in zijn kamer! In oktober 2022 gaat ook dit team meedingen om gekozen te worden tot beste politieteam van Nederland.

De Stichting WEP merkt dat het meldkamerdomein momenteel ‘hot’ is. In augustus van dit jaar is het Operationeel Centrum van de eenheid Limburg nog verkozen als team van de maand. En nog zeer recentelijk werd een ander OC nog ‘getipt’ als mogelijke kandidaat voor een team award. De tijd dat je het werk op een meldkamer er zo maar even bij kon doen als neventaak behoort definitief tot het verleden, gelet op de enorme professionalisering die de OC’s hebben doorgemaakt de laatste jaren. Dankzij, met name, het samenwerkingsverband dat vandaag nu -terecht- de erkenning en waardering in ontvangst heeft genomen voor het vele werk dat zij heeft verricht!

Delen

© WEP

Mis niets en ontvang 1 x in de maand al het WEP nieuws.
Adres

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Tel: 088-3340050
via Nederlands Veteranen Instituut (NLVI)

E-mail: info@wep.nu