Samenwerkingsverband Politiesenioren SPS

Samenwerkingsverband Politiesenioren SPS

Op veel plaatsen zoeken oud-politiemensen elkaar op om politiegevoel, ervaringen en gebeurtenissen met elkaar te delen. Er bestaan verschillende verenigingen en stichtingen van oud- politiemedewerkers.
Doelstelling van deze verenigingen is om lief, leed en ontspanning met elkaar te delen. Maar ook buiten organisatieverband ontmoeten zij elkaar. In het hele land bestaan verscheidene organisaties van oud-politiemedewerkers (zowel uit actieve als ondersteunende diensten). Vertegenwoordigers daarvan komen op landelijk niveau bijeen in het Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS), ondersteund door de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP).

Het zit er op. Uw allerlaatste werkdag bij de politie. Wat gaat u nu doen? Vakantie, hobby’s, meer tijd voor het gezin of de kleinkinderen, een nieuwe studie. Misschien heeft u een wereldreis gepland. Heeft u zich goed voorbereid op een nieuwe levensfase zonder werkverplichtingen?

Politiemensen hebben niet “zomaar” gekozen voor dit beroep. Een groot deel koos dit beroep uit overtuiging om de “maatschappij te dienen”, anderen voor een goede werkkring, waarbij in de loop van de jaren de verbondenheid met politie en organisatie in de genen is gaan zitten.Het politieberoep verschilt in een aantal opzichten van andere beroepen. Politiemensen werken op 24-uurs basis met elkaar, waarbij wederzijds vertrouwen essentieel is om het beroep uit te oefenen, moeilijke en gevaarlijke situaties aan te kunnen.
Het op elkaar vertrouwen schept een grote mate van onderlinge solidariteit. Deze onderlinge saamhorigheid schept een band – niet alleen binnen de politiewerkkring, maar vaak ook daarbuiten – die in andere beroepen niet snel wordt aangetroffen. Immers, door het werk, het delen van ervaringen en problemen met collega’s kun je op meer begrip en herkenbaarheid rekenen, dan in contacten met “buitenstaanders”.

Niet verwonderlijk dat politiemensen na hun actieve loopbaan die verbondenheid met de politieorganisatie en collega’s hoog in het vaandel houden. Ook dan is er de behoefte om met gelijkgestemden in contact te blijven en blijft de drang om ook maatschappelijk betrokken te zijn en iets voor die maatschappij te kunnen betekenen.

Politiemedewerkers, die niet meer in actieve dienst zijn, vormen een groep die bijzondere aandacht verdient. Tijdens hun vaak langdurige periode van actief politiewerk hebben zij een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan een veilige en democratische samenleving. Zowel in Nederland, als ook tijdens vredesmissies in het buitenland.Het politiewerk is enerverend en onvoorspelbaar en vraagt veel persoonlijke inzet, betrokkenheid en vakkennis. Het is prachtig werk, maar ook werk waarbij politiemensen zelf een verhoogd risico lopen fysiek en/of mentaal beschadigd te raken.

Het schept een bijzondere band tussen de politiemedewerkers, het voelt aan als familie!
Deze betrokkenheid op het werk en het gevoel van de bijzondere onderlinge band houden niet op bij het verlaten van de actieve politiedienst. Toch krijgen velen het gevoel, dat zij er na hun pensionering niet meer bij horen….

Op veel plaatsen zoeken oud-politiemensen elkaar op om politiegevoel, ervaringen en gebeurtenissen met elkaar te delen. Er bestaan verschillende verenigingen en stichtingen van oud-politiemedewerkers. Doelstelling van deze verenigingen is om lief, leed en ontspanning met elkaar te delen. Maar ook buiten organisatieverband ontmoeten zij elkaar.

In het hele land bestaan verscheidene organisaties van oud-politiemedewerkers (zowel uit actieve als ondersteunende diensten). Vertegenwoordigers daarvan komen op landelijk niveau bijeen in het Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS), ondersteund door de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP).

Doelstellingen van het SPS zijn:

•      Landelijk overleg met de korpsleiding van de Nationale Politie/Ministerie, waardoor afspraken kunnen worden gemaakt op hoofdlijnen voor landelijk beleid, initiatieven en ideeën;

•      Eenduidige afspraken over faciliteiten, financiële ondersteuning en inzet van oud-politiemedewerkers als volontairs/vrijwilligers, zowel binnen als buiten de politie;

•      Duidelijkheid scheppen in het verwachtingspatroon voor oud-politiemedewerkers, lokaal en landelijk;

•      Meer aandacht voor oud-politiemedewerkers vanuit de Nationale Politie en het Ministerie;

•      Eén lid van de korpsleiding die verantwoordelijk is voor de afspraken rond oud-politiemedewerkers en daarop aanspreekbaar is.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van oud-politiemedewerkers. In sommige eenheden bestaan meer verenigingen. Onderstaande contactpersonen kunnen u in contact brengen met de vereniging van uw keuze.

 

Eenheid

Contactpersoon

Noord Nederland

Ben Wiltink wiltinkb@kpnmail.nl

Oost Nederland

Henri van Harten info@seniorenpolitietwente.nl

Henk van Wijk www.senioren-pgz.nl

Midden Nederland

Willem Welgraven wwelgraven@hotmail.com

Noord Holland

Hans Kamphuis j.b.kamphuis@ziggo.nl

Dik Kok dikkok@quicknet.nl

Den Haag

Jan Bergwerf info@vghp.nl

Amsterdam

Joop Reder voorzitter@spa-amsterdam.nl

Rotterdam

Piet Mol secretaris@stichtingcopper.nl

Zeeland West Brabant

Jan Koetsenruijter koetsenruijter@home.nl

Oost Brabant

Toon Strik ajwstrik@freeler.nl

Cees van den Heuvel juta.vandenheuvel18@gmail.com

Limburg

Cor Vane vane@home.nl

Landelijke Eenheid

Leen Bakker l.bakker@hccnet.nl

Rijksrecherche

Gert Wensma gwensma@gmail.com

Noord- en Oost-Gelderland

Henk Kamstra info@svpnog.nl