Basisteam Meierij overladen met complimenten

Vorige

Freedom Ride 2017

Volgende

Column: undercover

De WEP Team Award werd vanmiddag uitgereikt aan de leden van basisteam Meierij van de Eenheid Oost-Brabant. Maar liefst twee burgemeesters kwamen de beker op het bureau in Boxtel uitreiken aan het team, dat voor de award was voorgedragen door Frans Heeres van de eigen eenheidsleiding. Het team krijgt de trofee omdat ze een groot succes hebben gemaakt van een nieuwe manier van werken. In dit zogeheten ‘vernieuwd werken’ staat de dienstverlening aan burgers centraal en draait alles om de veiligheid buiten in plaats van de regels en protocollen (het systeem).

Twee jaar na de start van deze andere manier van werken kan worden vastgesteld dat burgers, bestuurders, collega’s en leiding enthousiast zijn en de aanpak vernieuwend werken omarmen. Burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel vatte het nog eens kort en krachtig samen: “Je moet het zo organiseren dat je blije burgers, blije bestuurders en blije dienders hebt. Daarin zijn jullie geslaagd. Dichtbij mensen staan, daarvan zijn jullie het beste voorbeeld. Op straat gebeurt het, dus daar moet je ook zijn.” Ook zijn collega, burgemeester Buijs van Boxtel was lovend over het team: “Ik ben heel trots op jullie, dat jullie het lef hebben gehad om hieraan te beginnen en het tot een succes hebben gemaakt, ondanks weerstand die er soms was. Veiligheid is een subjectief begrip, mensen voelen zich veilig met jullie zichtbaar in de nabijheid. De resultaten zijn goed, dus ik verwacht dat dit in het hele land door teams zal worden overgenomen.”

Essentie van politiewerk
Teamchefs Han van der Heijden en Erik Wanders en de circa tien aanwezige teamleden (het hele team Meierij is veel groter en werd vandaag op andere locaties getrakteerd op gebak) waren verrast en ook heel blij met alle lof. Wanders: “Onze manier van werken gaat terug naar de essentie van politiewerk: dichtbij de burgers zijn. Eigenlijk is het heel simpel en het is ook waar de collega’s voor bij de politie zijn gegaan.” De teamchefs vonden het bijzonder dat hun eigen eenheidschef Frans Heeres het team had voorgedragen. “Dat is mooie erkenning voor ons werk en echt belangrijk voor het team.”

Professionele ruimte
De pilot met het vernieuwend werken startte in 2014. Het doel was om de veiligheid in het gebied te vergroten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. De collega’s kregen veel professionele ruimte om zelf op een creatieve manier, in samenwerking met burgers, bestuur en externe partners naar oplossingen te zoeken. Enkele voorbeelden: mobiel werken en aangifte op locatie, de inrichting van een backoffice, een buurtinformatienetwerk, actief wegwerken van plankzaken en medewerkers laten doen waar ze goed in zijn. Deze aanpak wekte veel interesse in het land: de minister van V en J en zijn ambtenaren, de landelijk korpschef en politiecollega’s uit diverse eenheden kwamen al op bezoek om geïnformeerd te worden door de aanpak van team Meierij.

Over de WEP Team Award
Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Met het uitreiken van deze ‘cup met grote oren’ wil Stichting WEP samen met politiecollega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de diverse politieteams om Nederland veilig en leefbaar te houden. Eind oktober wordt tijdens het grote WEP gala uit al deze teams een ‘overall’ winnaar gekozen, die zich een jaar lang Beste Politieteam van Nederland mag noemen.

Ook een team nomineren?
Dat kan via Stichting WEP: info@wep.nu
Collega’s, maar ook mensen van buiten de politieorganisatie kunnen een team, waarvan zij vinden dat ze iets bijzonders hebben gepresteerd, aandragen voor deze award.