Wie is… de Blauwe Parel?

Vorige

Politie adopteert Canadese collega’s

Volgende

Welkom op onze nieuwe website

Op vrijdag 24 november 2017 wordt voor de tweede keer de Blauwe Parel uitgereikt. Deze juridische vakprijs voor de politie is een initiatief van Mike Hoekendijk, oud-politieman, jurist, OvJ en schrijver van de bekende ‘zakboeken politie’. Mike wil met de prijs politieagenten in de basiseenheden waarderen voor hun juridische kennis. Uit alle eenheden kunnen nu kandidaten worden voorgedragen, die gaan deelnemen aan een kennisquiz op 24 november. De winnaar van de quiz ontvangt de Blauwe Parel.

De quiz en de prijsuitreiking worden georganiseerd door collega’s uit diverse eenheden, in nauwe samenwerking met Stichting WEP. De prijs is specifiek bedoeld voor de ‘diender op straat’, de politieambtenaar die binnen de justitiële keten vaak de eerste is die de strafrechtelijke contacten met de burger heeft en daarom goed moet weten wat zijn/haar bevoegdheden zijn.

Datum: Vrijdag 24 november 2017 van 16.00-20.00 uur (quiz, interactief programma, prijsuitreiking en Indisch buffet)
Locatie: ‘de Basis’, Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn

Selectiecriteria: De kandidaten moeten operationeel ‘in het blauw’ werkzaam zijn, dus als agent, hoofdagent of brigadier. Bij de voordracht dient uitgegaan te worden van de volgende kwaliteiten:

  • Goede kennis van de veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet.
  • Goede kennis van de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering.
  • Uitblinkend in het goed en volledig verwerken van het bovengenoemde in het proces-verbaal.
  • Juridisch, coachend en inspirerend vakmanschap, steun en toeverlaat collega’s, enthousiasmerend vermogen

Iedere aangemelde collega mag 4 collega’s meenemen om hem/haar aan te moedigen!

Contact en aanmelden: 
Aanmeldingen mailen naar info@wep.nu. Graag vermelden: je naam en contactgegevens, de naam en functie van degene die je nomineert en een motivatie.
Lees het verslag van het afgelopen jaar.