Sociaal fondsen politie staan voor solidariteit

Vorige

Beste Politieteam van Nederland komt uit Den Haag

Volgende

Wat is het beste politieteam van Nederland?

Het belangrijkste doel is bereikt: er is een landelijk dekkend netwerk van sociaal fondsen politie. Dat betekent dat iedere politiemedewerker die in de financiële problemen geraakt, een beroep kan doen op een sociaal fonds in zijn eigen eenheid. Vertegenwoordigers van de besturen van alle sociaal fondsen kwamen dinsdag 24 oktober bijeen om dit feit met elkaar te vieren tijdens hun landelijke themadag in Doorn. (Meer foto’s: zie onderaan dit artikel)

Voor alle politiemedewerkers is er nu een sociaal fonds in de eigen eenheid, dat gefinancierd wordt door de eigen collega’s. Want 90 procent van alle politiemedewerkers heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen een bijdrage van het eigen salaris van 37 cent per maand. Hierdoor kunnen de sociaal fondsen hulp bieden aan collega’s in de vorm van een (renteloze) lening en advies en ondersteuning. Die hulp geldt overigens voor 100 procent van de collega’s, dus ook voor diegenen die niet bijdragen.

‘Meer collega’s liggen wakker van de schulden’

Toename schulden
“We hebben een traject afgelegd om trots op te zijn: een netwerk van stichtingen die lokaal maatwerk kunnen bieden, ingebed in een landelijke structuur,” aldus voorzitter Henk de Jong van het samenwerkingsverband sociaal fondsen. De Jong blikte kort terug op de afgelopen periode, waarin de fondsen met elkaar tot dit resultaat kwamen. De sociaal fondsen bestaan al vele jaren. Het zijn onafhankelijke stichtingen die op vrijwillige basis worden gerund door politiemensen. Volgens de Jong zien de sociaal fondsen een toename van het aantal collega’s dat wakker ligt van de schulden, de post niet meer wil openmaken en het overzicht verliest. Een gevolg hiervan kan loonbeslag zijn. “Financiële kwetsbaarheid bij politiemedewerkers is een slechte zaak en dat willen wij helpen voorkomen.”

‘We werken met geld van collega’s’

Legitimiteit
Henk de Jong zei dat op de fondsen een zeer verantwoordelijke taak rust. “We werken met geld van de collega’s en het is belangrijk om transparant te blijven. Dat draagt alleen maar verder bij aan onze legitimiteit. De fondsen staan voor solidariteit en ik verwacht dat we dit kunnen vasthouden.” Bryan Rookhuijzen, die drie jaar geleden door de korpsleiding was gevraagd als kwartiermaker het proces met de sociaal fondsen te sturen, kon ook terugkijken op een succesvol afgerond traject. Hem was meteen duidelijk dat de sociaal fondsen ieder hun eigen, unieke kwaliteit hebben en dat één groot landelijk sociaal fonds nooit datgene zou kunnen bereiken wat het netwerk nu heeft bereikt. “Het sociaal fonds is een vreemde eend in de bijt bij de politie, maar dat moet vooral zo blijven. Ik hoop dat jullie weerbaar blijven tegen bureaucratisering en naar buiten toe blijven uitleggen waarom er verschillen zijn tussen de diverse fondsen.”

Een stress-sensitieve aanpak is belangrijk

Stress
Vivian den Hartogh, docent Geld en Schulden aan de Hogeschool Utrecht, schetste wat het hebben van schuld met een mens doet en hoe moeilijk het is om uit de schulden te komen. Mensen met schulden zijn vaker ziek, verliezen arbeidsproductiviteit en gaan fysiek en psychisch achteruit. Den Hartogh: “Realiseer je dat iemand met schulden misschien ongemotiveerd kan overkomen, maar door alle stress niet meer tot actie kan overgaan.” Een stress-sensitieve aanpak is daarom volgens de onderzoekster daarom erg belangrijk.

Lof
Henk de Jong was vol lof over projectleider Judith Eleveld, die de afgelopen tweeënhalf jaar geholpen heeft het netwerk vorm te geven. Voor Judith was het bijzonder om dit proces mee te maken: “Vooral om te zien hoe de stichtingen naar elkaar toe zijn gegroeid, samenwerkend maar met behoud van hun onafhankelijkheid als stichting.” Lees hier meer over de sociaal fondsen en hier een interview met Judith Eleveld.