Platform PCP blikt vooruit op 2018

Vorige

Succesvolle samenwerking burgers en politie bij vermissingen

Volgende

Politie haalt groot bedrag op voor Serious Request

Voor het Platform Chronisch zieken bij de politie, het PCP, was 2017 een druk jaar. Er werd dan ook veel bereikt, aldus Peter van de Beek van de kerngroep. Zo zijn er weer nieuwe ambassadeurs bijgekomen, was er een goed bezochte talentendag en kwamen er mooie reacties op het PCP-initiatief ‘de week van de aandacht voor je zieke collega’. Maar we zijn er nog niet, zo waarschuwt Peter: “Het blijft van groot belang dat we aandacht vragen voor onze doelgroep.”

Met een groeiend landelijk netwerk van ambassadeurs (ervaringsdeskundigen), die als steun en vraagbaak dienen voor chronisch zieke collega’s, heeft het platform vorig jaar een belangrijke doelstelling verwezenlijkt. Zo werden eind september weer enkele ambassadeurs in Doorn ‘opgeleid’ voor hun taak. Hen wordt aan de hand van praktijkcasussen geleerd hoe je het beste een gesprek met een chronisch zieke collega aan kunt gaan. Jakob Bos, die zich samen met kerngroeplid Rob Rison inzet voor het netwerk van ambassadeurs: “Belangrijk is dat ze weten dat ze geen belangenbehartiger zijn, maar meer een maatje. Het is een hele enthousiaste en positieve groep collega’s. Terwijl er mensen tussen zitten die echt veel ellende hebben meegemaakt.”

Veel gesprekken
Tijdens de Week van de aandacht voor je zieke collega, kregen veel (chronisch) zieke politiemedewerkers bezoek of een kaartje. “Daar gaan we volgend jaar mee door”, aldus Peter van de Beek. En dat geldt ook voor de Talentendag, die het PCP in samenwerking met andere groepen, zoals ADAPT en de adviesgroep Visueel Beperkte Politiemedewerkers, organiseerde. De kerngroep voerde het afgelopen jaar tal van gesprekken met de directie Beleid en het sectorhoofd VGW van de Nationale Politie en met de bedrijfarts en korpspsycholoog.  Daarnaast sloot het PCP aan bij het programma ‘diversiteit’ en het project ‘de kracht van het verschil’.

Aandacht
Voor Peter staat vast dat er nog veel werk aan de winkel is voor het PCP. “Het blijft van groot belang om aandacht te vragen voor ons als doelgroep. Zeker nu in het regeerakkoord de voornemens staan om mensen met een beperking op te nemen in art. 1 van de Grondwet. We hebben dezelfde grondrechten.” Daarnaast benadrukt hij hoe belangrijk het is voor collega’s om ingezet te worden, in plaats van afgekeurd. “In het belang van de organisatie en de medewerker moet er meer gekeken worden wat mensen wel kunnen in plaats van wat mensen niet kunnen.”

Meer over het platform vind je hier.