Een belofte aan alle collega’s

Vorige

Platform Chronisch zieke Politiecollega's PCP

Volgende

Ambassadeurs voor chronisch zieke collega's

Vertegenwoordigers van alle sociaal fondsen politie ondertekenden op 31 mei 2016 in Doorn een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee beloven ze dat iedere politiecollega in financiële nood een beroep kan doen op een sociaal fonds indien nodig. De sociaal fondsen zijn onafhankelijke stichtingen die werken volgens het principe ‘van, voor en door collega’s’. Ze verstrekken renteloze leningen, geven advies en bieden een luisterend oor. De werkgever onderschrijft het belang van de fondsen, maar bemoeit zich verder niet met de inhoud en de manier van werken. “Het moet ook echt iets van de collega’s zelf zijn, want daar zit de kracht”.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is ook een eerste stap gezet naar één stichting sociaal fonds per eenheid. Op dit moment zijn er nog zo’n 20 sociaal fondsen vanuit de voormalige korpsen. In de toekomst worden dat er 13. Iedere eenheid, de Politieacademie en het PDC hebben straks een eigen fonds.

“Het komt vanuit het hart.”

Bryan Rookhuijzen, die het proces aanstuurt, benadrukt dat de samenwerkingsovereenkomst geen juridische kanten heeft. “Dit is meer een morele verklaring. Het is een belofte dat elke collega waar dan ook in het land, die hulp nodig heeft, die hulp ook kan krijgen. Wat de sociaal fondsen doen heeft niet zozeer te maken met zaken waar collega’s recht op zouden hebben, maar meer met wat hen gegund wordt. Het komt vanuit het hart.”

Stress
Mensen praten niet makkelijk over financiële problemen. Zeker niet op de werkvloer. Terwijl geldproblemen grote effecten kunnen hebben op fysieke en psychische gezondheid.Tijdens de bijeenkomst van de sociaal fondsen vertelde Vivian den Hartogh, onderzoeker en docent Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht over de stress die het hebben van schulden met zich mee brengt. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. De drempel om hulp te zoeken is hoog. Recent onderzoek laat zien dat 1 op de 5 Nederlanders in meer of mindere mate financieel klem zit. Den Hartogh juicht initiatieven als de sociaal fondsen bij de politie toe.

Waakzaam en dienstbaar
Namens de sociaal fondsen zei Johan Bodrij (sociaal fonds Haaglanden) dat het goed is dat de politie ook intern ‘waakzaam en dienstbaar’ is. “Deze leus is vooral naar buiten gericht, maar je moet ervoor zorgen dat je ook dienstbaar bent naar collega’s.” Bodrij noemde als voorbeeld uit de praktijk het bieden van hulp aan een collega met jong gezin die niet veel geld heeft en midden in de winter met een kapotte cv zit. “Die laten we niet in de kou staan.” Volgens Bodrij is ook de term ‘waakzaam’ van toepassing als het om collegiale hulp gaat. “Het kan gevaarlijk zijn als een collega in de financiële problemen zit, bijvoorbeeld als de onderwereld daar kennis van neemt. Daarnaast wil je de collega’s beschermen en ze behouden voor de politieorganisatie.”