‘Bruggenbouwer en boegbeeld’ Mohamed Sini ambassadeur van WEP

Vorige

Tentoonstelling over de Nederlandse politie in WO2

Volgende

Blauwe Hartjes voor Teamleiding basisteam IJsselmonde

Hij was adviseur van de korpsleiding Nationale Politie, directeur grotestedenbeleid bij een ROC, gemeenteraadslid in Utrecht, voorzitter van Stichting Islam en Burgerschap, actief in tal van andere maatschappelijke organisaties en – sinds anderhalf jaar- lid van de Eerste Kamer. Mohamed Sini (1957) heeft een indrukwekkende staat van dienst. Sinds kort is er een vrijwilligersfunctie bijgekomen: ambassadeur van Stichting WEP. Als ambassadeur wil Sini betrokken blijven bij de door hem zeer gewaardeerde politie. Een nadere kennismaking met Mohamed in de Eerste Kamer, waar hij als senator een van de 8 zetels voor de PvdA bezet.

“Daar, op die plek zit ik altijd”, wijst Mohamed vanaf de publieke tribune naar een van de 75 groene bankjes in de monumentale zaal van de Eerste Kamer. Het is donderdag en er is geen vergadering, maar in het gebouw aan het Binnenhof is genoeg gaande: groepjes scholieren krijgen er een rondleiding, in de centrale hal zijn voorbereidingen gaande voor een receptie, kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol staat voor haar kamer te praten met enkele collega’s en de persvoorlichter toont ons trots een boek over 200 jaar Eerste Kamer. We mogen het boek meenemen.

“Ontwikkel jezelf en volg een opleiding, zei mijn vader altijd”

Bekroning
Voor Mohamed, als altijd in een onberispelijk pak gestoken, is het gebouw al langer bekend. Hij bracht er veel tijd door als lid van het Nationaal Comité van het Zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sinds eind 2016 is hij er wekelijks te vinden als senator voor de Partij van de Arbeid. Hij is trots op de functie. “Het is een bekroning van wat ik mijn hele leven geprobeerd heb te doen: bijdragen aan een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.” Mohamed is de eerste senator van Marokkaanse afkomst. “Net als ik destijds het eerste directielid van een ROC was.” Zijn afkomst – Mohamed kwam als 15-jarige naar Nederland – speelt een belangrijke rol in zijn carrière. Mohameds vader, die als gastarbeider naar Nederland kwam, voedde hem op met de boodschap: ‘Ontwikkel jezelf en volg een opleiding’. “Mijn vader was een hartstochtelijk sociaaldemocraat en volgde de politiek op de voet. Dat heb ik van hem met de paplepel ingegoten gekregen.”

Mohamed Sini in de vergaderzaal van de Eerste Kamer

Bruggenbouwer
Veel mensen kennen Mohamed Sini als een van de boegbeelden van multicultureel Nederland. De huidige burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, zei in 2002 in NRC Handelsblad over hem: “We hebben bruggenbouwers als Sini nodig. We moeten ook zuinig zijn op hem. Mensen als Sini bieden het hoofd aan de instabiliteit, aan de extreme standpunten.” Mohamed was in de jaren na 11 september veelvuldig in de media in de discussies over de integratie van moslims in Nederland. Hij was voorzitter van de Stichting Islam en Burgerschap en gaf leiding aan de oprichting van het CMO, het Contactorgaan Moslims en Overheid, een samenwerkingsverband van 380 moskeeën dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt. Mohamed wordt gezien als een verbinder, die de dialoog zoekt. Hij oogstte veel bewondering voor zijn diplomatie, tolerantie en innemendheid, aldus de burgemeester van Utrecht bij Sini’s benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 2009.

Woelige tijden
Mohamed leerde de politie lang geleden kennen via politiechef Jan Wiarda. “Ik kreeg veel bewondering voor het werk van de politie en raakte betrokken bij de organisatie. Ik gaf lezingen aan de Politieacademie en ben de politie behulpzaam geweest onder andere in de periode rond het uitbrengen van de film Fitna en de moord op Theo van Gogh. Dat waren woelige tijden.” Tussen 2013 en 2016 was hij in dienst bij de politie als senior strategisch adviseur van de korpsleiding. “Waarbij ik gevraagd en ongevraagd adviezen gaf inzake vraagstukken die te maken hebben met aansluiting van de politie met de samenleving en diversiteit.”

Droom
Hij betreurt het dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer niet verenigbaar was met zijn baan als adviseur bij de Korpsleiding. “Dat vind ik nog steeds erg jammer. Maar er is een wet die stelt dat een rijksambtenaar niet tevens lid mag zijn van een hoog college van Staat, dus die baan moest ik opgeven.” Zijn betrokkenheid bij de politie is hiermee niet gestopt. “Ik ben een groot bewonderaar van de Nederlandse politie, die zonder meer een van de beste politiekorpsen ter wereld is. Ik vind het werk van WEP daarom ook erg belangrijk.” Sinds maart is Mohamed bijna wekelijks aanwezig bij het team-overleg van WEP om gevraagd en ongevraagd te adviseren en mee te denken. Hij hoopt dat er in de toekomst ook een verbreding van waardering en erkenning zal plaatsvinden, dus niet alleen intern, maar ook vanuit en naar de samenleving. “Mijn droom is dat de politie over enkele jaren midden in de samenleving staat en erkend en herkend wordt door alle bevolkingsgroepen.”

Kort CV Mohamed Sini:
Een greep uit hoofd- en nevenfuncties:
Lid gemeenteraad van Utrecht, van 14 april 1998 tot 15 maart 2006
Directeur grotestedenbeleid, ROC Midden-Nederland, van januari 1999 tot januari 2012
Kwartiermaker ‘islamopleiding’, ministerie van Justitie, van 2005 tot 2006
Adviseur staf korpsleiding (directie HRM), Nationale Politie, van juni 2013 tot december 2014
Strategisch adviseur korpsleiding Nationale Politie, van december 2014 tot juli 2015
Senior strategisch adviseur korpsleiding Nationale Politie, vanaf juli 2015 (sinds 6 december 2016 op non-actief)
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2016

Maatschappelijke functies:
Gemeenteraadslid PvdA van 1998-2006, voorzitter stichting Islam en Burgerschap, lid Nationaal Platform voor samenwerking tegen Racisme en Discriminatie, voorzitter oprichtingscommissie Contact Orgaan Moslims en Overheid, toezichthouder bij een Jeugdzorginstelling.