Basisteam Heerlen trotse winnaar Team Award

Vorige

Fiets mee in het Glazen Huis van de politie in Apeldoorn!

Volgende

Nieuw: het WEP-projectenfonds

Zo’n 80 leden van het basisteam Heerlen werden vanmiddag in de kantine van hun bureau verrast met de WEP Team Award. De trofee van de maand november gaat naar dit Limburgse team, dat in de ogen van stichting WEP én de eigen leiding ‘bevlogen en energiek’ is en eigen initiatieven uit het team met succes in de praktijk brengt. (foto’s zie onderaan dit artikel)

Loco-burgemeester Peter van Zutphen reikte de trofee uit en benadrukte dat het belangrijk is dat de mensen in het team het vertrouwen krijgen om initiatieven te nemen. “Het zijn juist de mensen die met hun voeten in de klei staan, die zelf het beste weten wat er in de praktijk nodig is.”

Twee verschillende culturen binnen één team zorgde voor onrust

Positieve effecten
Het basisteam Heerlen ontstond begin 2015 uit een samenvoeging van Heerlen-Noord en Heerlen centrum/zuid en werd hiermee een ‘robuust’ basisteam van bijna 200 collega’s. De samenvoeging van twee verschillende culturen én de grootte van het nieuwe team, zorgden in het begin voor onrust. Daarnaast werd het team getroffen door enkele heftige incidenten, waaronder het overlijden van een collega. Maar het team liet zich niet uit het veld slaan en besloot de tegenslagen om te buigen naar positieve effecten.

Bottom up
Het team is gaan werken met allerlei nieuwe methodes, zoals Blauw vakmanschap, clustervorming en de ‘Vanguard methode’. Dat laatste is erop gericht de opsporing van veel voorkomende criminaliteit beter te laten aansluiten op de intake, het contextgericht werken en op de samenwerking met ketenpartners. Alle trajecten die het Basisteam heeft doorlopen zijn vanuit een buttom up ontwikkeling ingezet door middel van collega’s participatie, die is gestart op de werkvloer. Collega’s voelen aan wat buiten nodig is en zorgen dat interne processen hierop aansluiten.

“Ik heb ons team echt zien groeien”

Apetrots
Ronnie Rabuda en Mike Deswijzen hadden hun eigen team voorgedragen voor de award. Ronnie: “Ik ben heel erg trots op ons team. De manier waarop er wordt omgegaan met de vrijheid, de initiatieven en mogelijkheden.. ik heb dit team echt zien groeien.” Ingrid Schafer, sectorhoofd Parkstad, waar het team onder valt: “Voor deze collega’s is het allemaal heel vanzelfsprekend dat er op deze manier gewerkt wordt, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Hun inzet verdient alle lof.”
Teamchef Bert Vermarien is apetrots op zijn team en op de toekenning van de award: “Mooi dat het goede werk van dit team ook van buiten wordt gezien, in dit geval door de stichting WEP. Maar ook binnen de organisatie valt het kennelijk op. Onlangs kwam een team uit Den Haag langs en die vonden het allemaal heel bijzonder wat hier gebeurt.”

Energie en zelfvertrouwen
Directeur Bryan Rookhuijzen van Stichting WEP signaleerde dat het team erin is geslaagd een neerwaartse spiraal om te zetten in een opwaartse. “Dat is niet een kwestie van een methode uitrollen, maar werken aan een sfeer waardoor energie en zelfvertrouwen ontstaat om mooie dingen te doen. Vanaf de werkvloer is initiatief genomen en vanaf de leiding is ruimte gegeven. Dat is de kern van het succes.”

Over de WEP Team Award
Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Met het uitreiken van deze ‘cup met grote oren’ wil Stichting WEP samen met collega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de diverse politieteams om Nederland veilig en leefbaar te houden. Politiemensen zelf kunnen een team van collega’s nomineren, maar een nominatie komt ook wel eens vanuit een gemeentebestuur, organisatie of particulier.

Stichting WEP beoordeelt de nominaties, waarbij gelet wordt op zaken als: verbinding met de samenleving, innovatief werken, samenwerking met ketenpartners, goede resultaten en gedrevenheid en enthousiasme van de teamleden.