Activiteiten/ondersteuning

DE ACTIVITEITEN DIE WEP ONDERSTEUNT EN ONTWIKKELT

Werkgroepen en platforms
WEP ondersteunt allerhande collegiale initiatieven. Bijeenkomsten en evenementen die collega’s met elkaar bedenken. Om elkaar te ontmoeten, ondersteunen en kennis te delen. Zoals het Platform Chronisch Zieke Politiemedewerkers PCP, de werkgroep ADAPT (Ad(H)D, Dyslexie, Autisme Politie Talenten), Blue M (voorheen: Jong Blauw) en collega’s met een visuele beperking. Daarnaast is werkt WEP actief samen met groepen voormalig/gepensioneerde politiemedewerkers in het SPS (samenwerkingsverband politie senioren). De ondersteuning bestaat uit faciliteren van ruimte, helpen organiseren van bijeenkomsten en delen van de kennis en het netwerk van WEP.

Team Award
Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de zogenoemde Team Award, een  wisseltrofee voor goed politiewerk. Met het uitreiken van deze ‘cup met grote oren’ wil Stichting WEP samen met collega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de diverse politieteams om Nederland veilig en leefbaar te houden. ook politiemensen zelf kunnen een team van collega’s nomineren. Meer op deze pagina.

De Blauwe Parel
Eind 2016 werd voor het eerst de Blauwe Parel uitgereikt. Deze juridische vakprijs is een initiatief van Mike Hoekendijk, oud-politieman, jurist, OvJ en schrijver van de bekende ‘zakboeken politie’. Mike wil met de vakprijs politieagenten in de basiseenheden waarderen voor hun juridische kennis en hen stimuleren en enthousiasmeren om deze kennis bij te houden en te delen met collega’s. Uit alle politie-eenheden worden kandidaten voorgedragen, die deelnemen aan een kennisquiz. De winnaar van deze quiz ontvangt de Blauwe Parel. Lees hier het verslag van de Blauwe Parel 2019.

Op de hoogte blijven
Wil je weten wat WEP doet? Volg ons nieuws of via social media:

Insta @StichtingWEP
Twitter @WEPolitie
Facebook @waarderingerkenningpolitie